เว็บไซต์นี้ใช้ cookie เก็บข้อมูลการใช้งานของท่านและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์เพื่อมอบประสบการณ์ การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นและนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน หากท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านยอมรับตาม"นโยบายการใช้งาน cookie" (“Cookie Policy”) ของเรา

นมเปรี้ยวดีไลท์ สูตรน้ำตาลน้อย

คุณสมบัติ : นมเปรี้ยวดีไลท์ สีฟ้า สูตรน้ำตาลน้อย ลดน้ำตาล 40% จากสูตรปกติ ขวดสีฟ้า ปราศจากไขมัน
✓ มีอิมูลัสจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีชีวิต ช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารและขับถ่าย ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง
✓ มีวิตามินบี 2 ช่วยในกระบวนการสร้างการเจริญเติบโต
✓ ไขมัน 0% , ไม่มีโคเลสเตอรอล
✓ มีแคลเซียม
น้ำตาลน้อยลง แต่อร่อยเหมือนเดิม ดูแลสุขภาพง่ายๆ ได้ทุกวัน
ส่วนประกอบ :
นมเปรี้ยว 51%(น้ำนมโคขาดมันเนย 37%,นมผงขาดมันเนย 1.61%,นมผงเต็มมันเนย 0.16%),น้ำตาล 6%,วิตามินบี 2 0.00019%,สารทำให้คงตัว INS 440,สารควบคุมความเป็นกรด INS 330,วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล ซูคราโลส,แต่งกลิ่นสังเคราะห์,ผลิตโดยใช้เชื้อแล็กโทบาซิลลัส พาราคาเซอิ(Lactobacillus paracasei, IMULUS)
ลดปริมาณน้ำตาลลง 40%เมื่อเทียบกับนมเปรี้ยวสูตรปกติมเปรี้ยวน้ำตาลน้อย มีน้ำตาล 9 กรัมต่อ 100 มล.นมเปรี้ยวสูตรปกติมีน้ำตาล 17 กรัม ต่อ 100 มล.
คุณสมบัติ : นมเปรี้ยวดีไลท์ สีฟ้า สูตรน้ำตาลน้อย ลดน้ำตาล 40% จากสูตรปกติ ขวดสีฟ้า ปราศจากไขมัน
✓ มีอิมูลัสจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีชีวิต ช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารและขับถ่าย ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง
✓ มีวิตามินบี 2 ช่วยในกระบวนการสร้างการเจริญเติบโต
✓ ไขมัน 0% , ไม่มีโคเลสเตอรอล
✓ มีแคลเซียม
น้ำตาลน้อยลง แต่อร่อยเหมือนเดิม ดูแลสุขภาพง่ายๆ ได้ทุกวัน
ส่วนประกอบ :
นมเปรี้ยว 51%(น้ำนมโคขาดมันเนย 37%,นมผงขาดมันเนย 1.61%,นมผงเต็มมันเนย 0.16%),น้ำตาล 6%,วิตามินบี 2 0.00019%,สารทำให้คงตัว INS 440,สารควบคุมความเป็นกรด INS 330,วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล ซูคราโลส,แต่งกลิ่นสังเคราะห์,ผลิตโดยใช้เชื้อแล็กโทบาซิลลัส พาราคาเซอิ(Lactobacillus paracasei, IMULUS)
ลดปริมาณน้ำตาลลง 40%เมื่อเทียบกับนมเปรี้ยวสูตรปกติมเปรี้ยวน้ำตาลน้อย มีน้ำตาล 9 กรัมต่อ 100 มล.นมเปรี้ยวสูตรปกติมีน้ำตาล 17 กรัม ต่อ 100 มล.
คุณสมบัติ : นมเปรี้ยวดีไลท์ สีฟ้า สูตรน้ำตาลน้อย ลดน้ำตาล 40% จากสูตรปกติ ขวดสีฟ้า ปราศจากไขมัน
✓ มีอิมูลัสจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีชีวิต ช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารและขับถ่าย ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง
✓ มีวิตามินบี 2 ช่วยในกระบวนการสร้างการเจริญเติบโต
✓ ไขมัน 0% , ไม่มีโคเลสเตอรอล
✓ มีแคลเซียม
น้ำตาลน้อยลง แต่อร่อยเหมือนเดิม ดูแลสุขภาพง่ายๆ ได้ทุกวัน
ส่วนประกอบ :
นมเปรี้ยว 51%(น้ำนมโคขาดมันเนย 37%,นมผงขาดมันเนย 1.61%,นมผงเต็มมันเนย 0.16%),น้ำตาล 6%,วิตามินบี 2 0.00019%,สารทำให้คงตัว INS 440,สารควบคุมความเป็นกรด INS 330,วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล ซูคราโลส,แต่งกลิ่นสังเคราะห์,ผลิตโดยใช้เชื้อแล็กโทบาซิลลัส พาราคาเซอิ(Lactobacillus paracasei, IMULUS)
ลดปริมาณน้ำตาลลง 40%เมื่อเทียบกับนมเปรี้ยวสูตรปกติมเปรี้ยวน้ำตาลน้อย มีน้ำตาล 9 กรัมต่อ 100 มล.นมเปรี้ยวสูตรปกติมีน้ำตาล 17 กรัม ต่อ 100 มล.