เว็บไซต์นี้ใช้ cookie เก็บข้อมูลการใช้งานของท่านและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์เพื่อมอบประสบการณ์ การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นและนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน หากท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปถือว่าท่านยอมรับตาม"นโยบายการใช้งาน cookie" (“Cookie Policy”) ของเรา

(คะแนนจาก มาก ไป น้อย)
ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องตอบทุกข้อ
ในกรณีที่ตอบคำถามไม่ครบ
ระบบจะไม่สามารถประมวลผลได้
ซึ่งระบบจะเด้งคำตอบ
ที่ผู้ตอบไม่ได้ตอบโชว์อีกครั้ง

(คะแนนจาก มาก ไป น้อย)
ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้อง
ตอบทุกข้อในกรณีที่
ตอบคำถามไม่ครบ ระบบ
จะไม่สามารถประมวลผลได้
ซึ่งระบบจะเด้งคำตอบ
ที่ผู้ตอบไม่ได้ตอบโชว์อีกครั้ง

01
คุณอายุเฉลี่ยที่เท่าไหร่
02
ปกติแล้วขนาดเอวกางเกง
ที่คุณใส่ไซส์ (Size) อะไร
03
คนในครอบครัวมีประวัติ
เบาหวานหรือไม่
04
คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน
05
ผลไม้ชนิดใดที่คุณชอบทาน
หรือทานบ่อยที่สุด
06
ปริมาณการใส่น้ำตาล (พวงเครื่องปรุง) กี่ช้อนชา ในอาหารที่ทานแต่ละมื้อ เช่น ก๋วยเตี๋ยว / ผัดไทย / ผัดซีอิ้ว เป็นต้น
07
ดื่มน้ำอัดลม หรือ น้ำชงปรุงหวาน
เช่น กาแฟ / ชานม กี่แก้วต่อวัน
08
หลังมื้ออาหาร
คุณทานขนมหวานหรือไม่
09
ระดับความหวานเมื่อสั่งเครื่องดื่ม
10
ขนมหวานที่ชอบทานหรือทานบ่อยที่สุด
11
คุณซื้อขนมหวานติดบ้าน หรือ ตู้เย็น บ่อยแค่ไหน
12
อาการเมื่อไม่ได้ทานขนมหวาน
13
คุณเคยตรวจเบาหวานหรือไม่?
กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อเพื่อประมวลผล

คุณอยู่ในกลุ่มไม่ติดหวาน
โดยบริโภคน้ำตาลไม่เกิน
ค่ามาตรฐานในแต่ละวัน

เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูป เช่น ผลไม้กวน ของหมักดอง หรือบริโภคในปริมาณ ที่เหมาะสม

พยายามเลือกอาหารที่ไม่มีไขมันอย่าง นมเปรี้ยวดีไลท์ ทุกสูตร ไขมัน 0%

ออกกำลังกายแบบที่ตัวเองชอบ
เช่น วื่ง ว่ายน้ำ แอโรบิก โยคะ
อย่างสม่ำเสมอ

คุณยังอยู่ในกลุ่มบริโภคน้ำตาล
ตามมาตรฐานในแต่ละวัน
แต่หากอายุมากขึ้นการเผาผลาญ
น้ำตาลก็จะน้อยลง
จนมีปัญหาเบาหวาน
ในอนาคตได้

เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่

เลือกทานอาหารที่มีไฟเบอร์ เพื่อเพิ่ม กากใย เช่น ส้ม , อโวคาโด , แก้วมังกร

พยายามเลือกอาหารที่ไม่มีไขมันอย่าง นมเปรี้ยวดีไลท์ ทุกสูตร ไขมัน 0%

เลือกออกกำลังกายที่มีความเคลื่อนไหว
สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน ซิทอัพ
สัปดาห์ละ 3-5 วัน อย่างน้อย
30 นาที

คุณ

จัดอยู่ในกลุ่มเริ่ม
ติดหวาน เกินค่ามาตรฐาน
ในแต่วัน ลองหันมาลดหวาน
ลงหน่อยเพื่อเลี่ยงการ
เป็นเบาหวานในอนาคต

ลดการปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงต่างๆ

ลดปริมาณขนม หรืออาหารที่มีน้ำตาล
ในแต่ละวันลง

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
โดยเลือกสูตรน้ำตาลน้อย

ตรวจร่างกายเพื่อ
คัดกรองโรคเบาหวาน

ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที
สัปดาห์ละ 3-5 วัน เช่น เดิน ปั่นจักรยาน

ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม

เข้าใจว่าชีวิต
ขาดหวานไม่ได้

แต่ติดหวานเยอะไปก็ไม่ดี
ต่อสุขภาพเพราะคุณเข้าข่าย
เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน้ำตาลสูง
เช่น เค้ก ขนมหวาน

เลือกอาหาร หรือ ผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำ
เช่น แอปเปิ้ลเขียว ฝรั่ง

ตรวจร่างกายเพื่อ
คัดกรองโรคเบาหวาน

ออกกำลังกายครั้งละ 30-60 นาที
อย่างน้อย 3-5 วัน/สัปดาห์ เช่น
แอโรบิก , ปั่นจักรยาน , ว่ายน้ำ

หากมีโรคประจำตัว ปรึกษาแพทย์
ก่อนออกกำลังกาย

ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม